12.11.2010 - Nieuwsbrief 7 VetCIS
Het aantal deelnemers aan VetCIS stijgt gestaag. Dit bemoedigende beeld wordt mede helder gemaakt door een telefonische enquête die de KNMvD onlangs heeft uitgevoerd onder 333 praktijken met landbouwhuisdieren.
Lees Meer
22.09.2010 - Nieuwsbrief 6 VetCIS
Op dit moment hebben 160 praktijken zich aangemeld bij het VetCIS; 99 praktijken zijn ook werkelijk gekoppeld.
Lees Meer
22.07.2010 - Nieuwsbrief 5 VetCIS
Inmiddels hebben al ruim 150 (vrijwel allemaal gemengde) praktijken zich aangemeld voor het VetCIS.
Lees Meer
11.05.2010 - Nieuwsbrief 4 VetCIS
Op dit moment zijn veel praktijken druk bezig om hun praktijkmanagementsysteem zo in te richten dat de logboekgegevens via VetCIS verstuurd kunnen worden. Uit diverse belrondes onder landbouwhuisdierenartsen blijkt dat de motivatie om mee te doen aan VetCIS groot is. Er zijn echter praktijken die moeilijkheden ondervinden met het implementeren van VetCIS, omdat de invulling van hun velden niet overeenkomt met de standaardisering die vereist is om te communiceren met andere partners.
Lees Meer
08.04.2010 - Nieuwsbrief 3 VetCIS
De afgelopen maand is een aantal punten verbeterd zodat het voor u nog eenvoudiger wordt om aan te sluiten op het VetCIS.
Lees Meer
04.03.2010 - Nieuwsbrief 2 VetCIS
In de eerste nieuws-email over het VetCIS werd ingegaan op de vraag hoe en waarom er een Veterinair Centraal Informatiesysteem is gemaakt.
Lees Meer
04.02.2010 - Nieuwsbrief 1 VetCIS
Graag willen wij u op de hoogte stellen van de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van VetCIS
Lees Meer