VetCIS concept

Ten behoeve van een optimale elektronische gegevensuitwisseling vanuit de dierenartspraktijk, is het Veterinair Centraal Informatiesysteem (VetCIS) ontwikkeld waar de managementsoftwaresystemen van dierenartsen, veehouders en diergeneesmiddelenleveranciers op kunnen worden aangesloten.

Schematische voorstelling

Het VetCIS heeft twee onderdelen, een hub en een database. Via de hub worden alle digitale informatiestromen van en naar de dierenarts vanuit één centraal knooppunt ondersteund en gestandaardiseerd. De database slaat in het standaardformaat centraal gegevens op om de dierenarts te ondersteunen bij het voorschrijven van diergeneesmiddelen.

DE 5 VOORDELEN