Doel

Van de dierenarts wordt steeds meer gevraagd op het gebied van de registratie van gegevens inzake zijn handelen. Tracking & tracing van diergeneesmiddelen en receptenverkeer maken een verdere ketenintegratie en elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren binnen de keten noodzakelijk. De hub kan de informatiestromen van en naar de dierenarts  vanuit één centraal informatiepunt  ondersteunen en daarmee efficiënt en functioneel laten verlopen.

Het centraal verzamelen van receptgegevens/logboekgegevens uit de Praktijkmanagement Systemen van de dierenartsen maakt het mogelijk om kengetallen te berekenen.

DE 5 VOORDELEN