Blootstellingsduur

De berekening van de blootstellingsduur in VetCIS is niet gelijk aan de dierdagdoseringberekening bij de dierlijke sectoren (Varkens, Kalveren en Melkvee). De dierdagdosering die de sectoren berekenen is de basis voor de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit om veehouders en dierenartsen te beoordelen op hun toepassing van antibiotica.

Wat is het verschil?
1. Sinds 1 juli 2009 worden door dierenartsen in VetCIS de voorschrijf- en aflevergegevens van diergeneesmiddelen geregistreerd. Met VetCIS kan een volledig inzicht (van verschillende diersoorten) worden gekregen in de voorschrijf- en aflevergegevens van diergeneesmiddelen. Met name aan de monitoring van het antibioticumgebruik is in VetCIS de afgelopen jaren veel aandacht besteed.

2. Een goede monitoring van diergeneesmiddelen en uitwisseling van elektronische berichten kan alleen worden gerealiseerd door middel van standaardisatie van vaste bronbestanden. Het bronbestand voor diergeneesmiddelen is de BCT/Repertorium, dat vanaf begin 2010 door de dierenartsen via hun praktijk Management Systemen (PMS) wordt gebruikt. De BCT/Repertorium is een standaard productcatalogus van alle in Nederland geregistreerde producten, wat een samenvoeging is van de verpakkings- (barcodes) en bijsluiterinformatie. Dit bronbestand wordt beheerd door een stichting. Het gebruik van dit bronbestand heeft in 2010 geleid tot een sterke verbetering van de datakwaliteit in VetCIS.

3. Het berekenen van een blootstelling aan antibiotica bij dieren uitgedrukt in behandeldagen is een manier om het gebruik van veterinaire antibiotica te kunnen vergelijken. De blootstelling wordt uitgedrukt in het aantal behandeldagen met antibiotica ten opzichte van een vastgestelde periode (dierrondes/kwartaal/jaar). Voor het berekenen van de blootstellingsduur per periode zijn de volgende gegevens van belang:

a. De totale gebruikte hoeveelheid actieve werkzame stof in die periode
In VetCIS wordt de verpakkingsbarcode (EAN-code) uit de BCT/Repertorium gebruikt voor de identificatie van de afgeleverde verpakkingen. De hoeveelheid actieve werkzame stof, therapeutische klasse (VET-ATC) en de bijsluiterdagdosering (mg/kg per dag) is voor de afgeleverde verpakking hiermee bekend.

b. Dagdosering per kg lichaamsgewicht
In de toelating van diergeneesmiddelen in Nederland (SPC) staan de gegevens om de blootstellingsduur te kunnen berekenen. Deze gegevens zijn één op één overgenomen in de BCT/Repertorium. Aan de hand van de SPC zal er in sommige gevallen een interpretatie moeten plaatsvinden zoals bij de minimale en maximale dosering (bv 20 tot 40 mg/kg per dag). In de BCT staan alle doseringen en voor de blootstellingsberekening wordt gebruikgemaakt van het gemiddelde.

c. Totale hoeveelheid kg dier aanwezig in die periode
Het aantal dieren dat op een bedrijf aanwezig is, wordt niet door de dierlijke sectoren ter beschikking gesteld aan VetCIS. Een blootstellingsduurberekening dient in VetCIS altijd samen te gaan met een invoer van hoeveel dieren op het bedrijf aanwezig zijn.

DE 5 VOORDELEN