Kosten en Inschrijving

Het VetCIS is een hub (centraal knoop- of verbindingspunt) die alle digitale informatiestromen van en naar de dierenarts ondersteunt en standaardiseert. De hub levert een centrale database van voorschrift- en aflevergegevens van diergeneesmiddelen die het mogelijk maakt over diergeneesmiddelengebruik benchmarks voor dierenartsen te genereren en rapportages voor wetenschappelijke doeleinden en de overheid te leveren.

Koppeling aan het VetCIS vindt plaats via het eigen Praktijk Management Software (PMS) van de dierenarts. Door de opzet van het VetCIS zijn via de PMS nieuwe functionaliteiten beschikbaar, zoals de BCT/Repertorium module (Standaard Productcatalogus), de elektronische pakbon van diergeneesmiddelen en het elektronisch versturen van gegevens over diergeneesmiddelenverbruik via de elektronische logboekformulieren naar de verschillende IKB organisaties, Productschappen en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD).

Voor dierenartsen die geen mogelijkheid hebben om met een PMS te kunnen koppelen, bestaat een mogelijkheid dat u via een reseller handmatig de afleveringen van diergeneesmiddelen in het VetCIS kunt invoeren. ZET solutions is een reseller voor handmatige invoer, klik hier voor meer informatie.

Jaarlijks wordt een vast bedrag (onderhoudsfee) in rekening gebracht aan uw PMS leverancier/reseller, vermeerderd met de kosten voor het aantal aangesloten dierenartspraktijken. Het is aan de PMS leverancier/reseller of en hoe deze kosten worden doorberekend aan de dierenartspraktijk.

Om toegang te krijgen tot de VetCIS portal en uw afleveringen van diergeneesmiddelen elektronisch te ondertekenen dient u een Z-login account aan te vragen  Dit account kan alleen door de dierenarts worden aangevraagd die een persoonlijk gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met een One Time Password (OTP) responder ontvangt. De OTP responder wordt aan de dierenarts persoonlijk toegestuurd. Voor deze dienst ontvangt u éénmalig een factuur van ZET solutions van € 50,- per dierenartspraktijk (stamregistratie) en € 35,- per dierenarts (OTP reader). Jaarlijks is de abonnementsfee voor de reader € 6,- (per dierenarts). Klik hier voor meer informatie over Z-login (pdf).

Houdt u rekening bij het aanmelden wanneer u met uw PMS rechtstreeks koppelt met het VetCIS:

Een koppeling met het VetCIS stelt een aantal technische eisen aan uw PMS. Informeer bij uw PMS leverancier of uw PMS kan worden gekoppeld aan het VetCIS en of uw systeem voldoet aan de technische eisen. Meestal kunt u deze informatie terugvinden op de website van uw PMS leverancier.

Het koppelen van uw PMS met het VetCIS kan een aantal werkzaamheden met zich meebrengen (afhankelijk van de inrichting van uw productcatalogus). Om deze koppeling eenvoudiger te maken is het raadzaam een aantal punten nu op te pakken. Lees direct na uw aanmelding de handleiding van VetCIS Portal en de handleiding van uw PMS leverancier (via de website van uw PMS leverancier te verkrijgen). De koppeling met het VetCIS om de voorschrijf- en aflevergegevens van diergeneesmiddelen in het VetCIS beschikbaar te krijgen gebeurt aan de hand van de standaard productcatalogus die door Stichting VETmessage beschikbaar is gesteld. Het kan zijn dat uw eigen productcatalogus dient te worden aangepast om uw gegevens te kunnen gebruiken. Vraag uw eigen PMS leverancier voor verder advies. Hiermee wint u veel tijd als de daadwerkelijke koppeling plaatsvindt.

Klik hier om u te registreren.

DE 5 VOORDELEN