17.01.2013 - Bijeenkomst PMS leveranciers 17 januari 2013

Op donderdag 17 januari 2013 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met het volgende programma:

Presentatie van prof. Jan Rothuizen over het kenniscentrum Erfelijke gebreken. Hij heeft eerst het kader van het onderzoek gepresenteerd en daarna zijn suggesties gegeven hoe 1e lijns dierenartsen erfelijke gebreken 'eenvoudig' kunnen registreren en welke bronbestanden hierbij nodig zijn.

Presentatie van Frans Jansen, Gezondheidsdienst voor Dieren Deventer, over het plan om dierenartsen de mogelijkheid te geven voorschriften van diergeneesmiddelen automatisch te toetsen aan het bedrijfsbehandelplan (die bij de GD digitaal zijn vastgelegd).